Våre tjenester omfatter


Regnskap

Tradisjonell regnskapsføring med individuell tilpassning til den enkelte kunde. Korrekt og sikker kontering og føring av bilag med etterkontroll og avstemming av alle konti. Rapportering etter kundens behov. Utfylling av MVA oppgave og andre offentlige rapporter, statistikker.


Lønn

Beregning og utbetaling av lønn, hyrer med utfylling og innsending av terminoppgaver og lønns og trekkoppgaver ved årets slutt. Beregning av lott for fiskebåter. Bistand ved utfylling av statistikker og krav om sykepenger mm.


Fakturering

Fakturering og utsendelse av faktura etter ordrebilag, med direkte oppdatering i regnskap. Gode purrerutiner.


Årsavsluttning

Vi foretar utarbeidelse av årsregnskap med noter, utfylling av selvangivelse med alle øvrige ligningsdokumenter for personlige selskap, ansvarlige selskap og aksjeselskap. Bistand ved ligningsklager m.m.


Rådgivning

Til våre kunder tilbyr vi bistand til valg av selskapsform, registrering og administrasjon av selskaper.